Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (Text s významem pro EHP) 2020/C 280/01