Rösler Ģenerāladvokāta Sir Gordon Slynn secinājumi, sniegti 1984. gada 23.oktobrī. # Erich Rösler pret Horst Rottwinkel. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesgerichtshof - Vācija. # Briseles Konvencija. # Lieta 241/83. TITJUR