CMC u.c./Komisija TITJUR Tiesas priekšsēdētāja rīkojums 1983. gada 5. augustā. # CMC Cooperativa Muratori e Cementisti un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Eiropas Reģionālās attīstības fonds. # Lieta 118/83 R.