Tiesas spriedums (piektā palāta) 1986. gada 11. novembrī. # SpA Iveco Fiat pret Van Hool NV. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Hof van Cassatie - Beļģija. # Briseles Konvencija. # Lieta 313/85. Iveco Fiat TITJUR