Rakstisks jautājums E-9368/10 Kay Swinburne (ECR) Komisijai. Eiropas Investīciju bankas izmantotie finanšu instrumenti