2014/133/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 11. marts ), ar ko noraida bromadiolonu saturošu biocīdo produktu lietošanas atļauju atteikumu, par kuru Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1362) Dokuments attiecas uz EEZ