KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2018 m. Komisijos darbo programa Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos darbotvarkė$