TITJUR Nicolet Instrument Tiesas spriedums (trešā palāta) 1985. gada 7. martā. # Nicolet Instrument GmbH pret Hauptzollamt Frankfurt am Main - Flughafen. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Hessisches Finanzgericht - Vācija. # Atbrīvojums zinātniskām ierīcēm. # Lieta 6/84.