Rakstisks jautājums E-6175/10 Oreste Rossi (EFD) Padomei. Pilsoņu brīvību ierobežojumi Ruandā