TITJUR Wurmser un Norlaine Tiesas spriedums 1989. gada 11. maijā. # Kriminālprocess pret Esther Renée Wurmser, Bouchara atraitne, un société Norlaine. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal de grande instance de Bobigny - Francija. # Preču brīva aprite. # Lieta 25/88.