Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/168 z dne 31. januarja 2017 o opredelitvi tehničnih specifikacij „delovne skupine za internetsko inženirstvo“ za sklicevanje pri javnem naročanju (Besedilo velja za EGP. )$