Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/168 tal-31 ta' Jannar 2017 dwar l-identifikazzjoni tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi tal-“Internet Engineering Task Force” għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$