Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/168 (2017. gada 31. janvāris) par atsaukšanos publiskajā iepirkumā uz Interneta tehniskās uzdevumgrupas tehniskajām specifikācijām (Dokuments attiecas uz EEZ. )$