Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/168, 31. jaanuar 2017, mis käsitleb selliste Interneti Tehnilise Operatiivkogu tehniliste spetsifikatsioonide väljavalimist, millele riigihangetes viidata (EMPs kohaldatav tekst )$