asia T-729/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – El Corte Inglés v. EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin LLOYD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki LLOYD’S – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/100 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)