Cauza T-713/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Cobham și Lockman Investments/Comisia