Дело T-93/15: Определение на Общия съд от 26 юни 2015 г. — Navitar/СХВП — Elukuva (NaviTar)