Balsojuma rezultāts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/EK leģislatīvā akta pieņemšana EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES 3689. sanāksme (Lauksaimniecība un zivsaimniecība) 2019. gada 14. maijs, Brisele