Toradh na vótála Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/59/AE maidir le hacmhainneacht ionsúcháin caillteanais agus acmhainneacht athchaipitliúcháin institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus Treoir 98/26/CE Glacadh an ghnímh reachtaigh An 3689ú cruinniú de CHOMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH (Talmhaíocht agus Iascach) 14 Bealtaine 2019, an Bhruiséil