Äänestystulos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta Säädöksen hyväksyminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3689. istunto (maatalous ja kalastus) 14. toukokuuta 2019, Bryssel