Hääletustulemus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiivi 98/26/EÜ Seadusandliku akti vastuvõtmine EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3689. istung (põllumajandus ja kalandus) 14. mai 2019, Brüssel