Lieta C-922/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stichting Waternet/MG