Rakstisks jautājums E-9408/10 Diogo Feio (PPE) Komisijai. Vardarbība pret sievietēm un bērniem Pakistānā