Rakstisks jautājums E-0791/10 iesniedza Nessa Childers (S&D) Komisijai. Eiropas pilsoņu iniciatīva