2009/989/EK,Euratom: A Tanács és a Bizottság határozata ( 2009. november 17. ) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről