2009/989/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 17. listopadu 2009 o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé