Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1178/85 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1985 περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για τα άνθη, φυλλώματα και καρπούς, τεχνητά, και τα μέρη τούτων, της κλάσεως 67.02 του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Χονγκ Κονγκ, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3562/84 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων