TITJUR Contini/Komisija Tiesas rīkojums (pirmā palāta) 1988. gada 4. maijā. # Fiorenzo Contini pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Nepieņemamība. # Lieta 95/87.