Kawża T-157/16 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ April 2016 minn Ingrid Fedtke mid-digriet mogħti fil-5 ta’ Frar 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-107/15, Fedtke vs KESE