Sprawa T-591/15: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2018 r. – Transavia Airlines / Komisja Pomoc państwa – Umowa o świadczenie usług portu lotniczego i o świadczenie usług marketingowych – Porozumienie zawarte przez izbę handlowo-przemysłową w Pau-Béarn z Transavią – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pojęcie pomocy państwa – Możliwość przypisania państwu – Izba handlowo-przemysłowa – Korzyść – Kryterium inwestora prywatnego – Odzyskanie pomocy – Artykuł 41 karty praw podstawowych – Prawo dostępu do akt – Prawo do bycia wysłuchanym