Byla T-591/15: 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Transavia Airlines / Komisija (Valstybės pagalba — Oro uosto paslaugų ir rinkodaros paslaugų sutartis — Po ir Bearno prekybos ir pramonės rūmų susitarimas su Transavia — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir kuriuo nurodoma ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Priskirtinumas valstybei — Prekybos ir pramonės rūmai — Pranašumas — Privataus investuotojo kriterijus — Susigrąžinimas — Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis — Teisė susipažinti su byla — Teisė būti išklausytam)