Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/30 (2020. gada 14. janvāris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011 groza attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par tiešu elektronisku informācijas apmaiņu, kas ieviesta saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem