Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) Eiropas Parlamenta 2011. gada 19. janvāra rezolūcija par FLEGT brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem