Sprawa T-728/19: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2019 r. – PL/Komisja