Tiesas spriedums 1988. gada 27. septembrī. # Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Pieņemamība. # Lieta 114/86. TITJUR Apvienotā Karaliste/Komisija