Padomes Direktīva 88/316/EEK (1988. gada 7. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 75/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma