KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA - KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS Pavaddokuments dokumentam KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI par Padomes ieteikuma par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū novērtējumu