Padomes Lēmums (1999. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vietnieku pilnvaro rīkoties kā noteiktu dalībvalstu pārstāvim tādu līgumu slēgšanas nolūkos, kuri attiecas uz komunikācijas infrastruktūras Šengenas vidē SISNET ierīkošanu un darbību, un šādu līgumu vadību