Stališče Sveta (EU) št. 11/2015 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije Sprejeto v Svetu dne 23. junija 2015