Poziția (UE) nr. 11/2015 a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene Adoptată de Consiliu la 23 iunie 2015