Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 11/2015 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto Tarybos priimta 2015 m. birželio 23 d.