Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 11/2015 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) Nõukogu poolt vastu võetud 23. juunil 2015