Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1989. gada 12.jūlijā. # Theo Dammer pret VZW Securex Kinderbijslagfonds un Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Beļģija. # Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums. # Lieta C-168/88. TITJUR Dammer