KOPĪGS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Honkongas īpašās pārvaldes apgabals – 2012. gada ziņojums