Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1249 (2020. gada 2. septembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1267 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam, attiecina arī uz tādu volframa elektrodu importu, kas nosūtīti no Laosas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Laosas un Taizemes izcelsme, un ar kuru izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz importu, kas nosūtīts no Indijas, neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Indijas izcelsme