Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2012. gada 20. novembrī. # Phonebook of the World pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme "PAGINE GIALLE" - Absolūti atteikuma pamatojumi - Atšķirtspēja - Aprakstoša rakstura neesamība - Apzīmējumu vai norāžu, kas kļuvuši ierasti, neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b)-d) apakšpunkts - Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja - Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts. # Lieta T-589/11. Phonebook of the World/OHMI-Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) TITJUR