Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 62, 2009