Písomná otázka E-2038/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využívaní finančného nástroja civilnej ochrany samosprávou mesta Imperia