C-457/18. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. január 31-i ítélete – Szlovén Köztársaság kontra Horvát Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EUMSZ 259. cikk – A Bíróság hatásköre – Két tagállam közötti közös határ meghatározása – A Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti határvita – Választottbírósági megállapodás – Választottbírósági eljárás – A Horvát Köztársaság által a megállapodás olyan szabálytalanság miatti felmondására vonatkozó döntésre vonatkozó értesítés, amelynek elkövetését a választottbíróság egyik tagjával szemben rója fel – A választottbíróság által hozott ítélet – A választottbírósági megállapodásnak és az ítéletben rögzített határnak a Horvát Köztársaság általi állítólagos megsértése – A lojális együttműködés elve – Valamely dokumentumnak az iratanyagból való eltávolítása iránti kérelem – A jogi vélemények védelme)