asia T-582/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.7.2019 — Silver Plastics ja Johannes Reifenhäuser v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Vähittäismyyntiin tarkoitettujen elintarvikepakkausten markkinat — Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen — Näyttö kartelliin osallistumisesta — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Prosessuaalinen yhdenvertaisuus — Oikeus kuulustella vastapuolen todistajia — Vuoden 2006 yhteistyötiedonanto — Merkittävä lisäarvo — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Yhdenvertainen kohtelu — Sakon enimmäismäärä)